Tegninger

Byggesakstegninger

Det er ofte lurt at vi tar en prat om hvilke planer dere har først, og deretter har en forhåndskonferanse med en byggesaksbehandler. Dette før man går videre med endelige tegninger.

Ut fra deres ønsker og ideer lager jeg byggesakstegninger og situasjonsplan med hensyn på reglene i TEK17.

Dette kan være krav om plassering av huset, rom, lys, utvendig areal, avkjørsel osv.

Det er litt lurt å følge disse anbefalingene da de er basert mye godt på erfaringer.

 

Så gjelder det å være kreativ innenfor disse rammene. Opp gjennom årene har jeg stort sett løst dette brukbart.

Det skal jo gå an å bygge det også. Ikke sant?

Derfor forsøker jeg å tilpasse bygg og bæresystem med hensyn på å få ned prisen på bygget. Materialvalg, tomta, veiforhold og tilgang på håndverkere kan være medvirkende. Altså typisk ingeniørarbeid.

 

At jeg har sentral godkjenning innen arkitekturprosjektering betyr ikke at jeg er arkitekt.

 

Der jeg ser at jeg kommer til kort har jeg et samarbeid med Arkitekt Thor Gaarden.

Det er greit å ha en mentor.