Prosjektering

Arbeidstegninger

Dimensjonering av tre, stål og betong

Brannkonsept

Lydforhold

Grunnarbeid

osv osv

 

 

Før var det nok med en god snekker med hammer og sag. Arbeidstegningene hadde han i hodet.

Før i tida hadde folk generelt mer kunnskap om bygging. Vel og merke datidens byggemetoder.

Sammfunnsutviklinga har gjort at de stort sett er borte de karan der. Dessverre.

Det er dette de nye forskriftene tar hensyn til.

Og alt må dokumenteres.

Dette gjør jeg i samarbeid med de andre prosjekterende. Så som elektriker, rørlegger og maskinentreprenør.

Så unngår vi tidkrevende og kostbare kollisjoner.

I enkleste betydning er prosjektering å lage arbeidstegninger.

Dette skal  blandt annet gjøres med hensyn på korrekte dimensjoner, stormsikring, grunnforhold, U-verdi. Det er mye mer. Hele TEK17 faktisk.

Les litt her om myndighetskravene. Veiledningsteksten er viktig.

Se pkt (2) spesielt

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/2/2-3/

Det er dette vi må

forholde oss til./A

Det koster selvsagt noe å få dette gjort, men det skal lønne seg også.

I tillegg til en skriftlig beskrivelse og vanlige arbeidstegninger kan jeg lage nærmest ”gjør det selv” tegninger.

Jeg kan også lage:

Vindus- og dørskjema

Mengdeliste

Kapplister

Slik gjør ferdighusprodusentene det.

 

Det greit å ta med seg til flere leverandører for innhenting av pris. Det lønner seg stort.

Erfaring tilsier at også snekkerne blir billigere med godt arbeidsgrunnlag.

Om jeg prosjekterer ut fra egne byggesakstegninger blir det billigere enn å bruke andres. Det har mye med programvare å gjøre men også helhetstenking.

I tillegg har SAK10 noen ord om ansvarlig prosjekterendes rolle i dette:

https://dibk.no/byggeregler/sak/3/12/12-3/