Eldre prosjekt

Her er kun tatt med noen jobber fra de 10 siste årene.

Det er fra årene jeg jobbet som prosjektleder i IBV AS.

Prosjektene fra i Trondheim, Vadsø, Nordreisa og Tromsø har jeg i CVen, men ikke så detaljert.

Jeg har jo levd et liv før mobiltelefon uten kamera og med kamera og Facebook.

 

Asbjørnstua

 

Et landemerke

Tegnet av Thor Gaarden.

Jeg fikk jobben med å få det til å stå oppreist

 

 

 

 

Turnhallen

Byggherre: Narvik Kommune

Totalanbud

 

 

 

 

Snorres gate 23

Risikoklasse 4, BKL 2

Kommunens saksnummer:            11/2068

Ferdigattest:

Kontraktstype: NS8405

Ansvarsområder:

Arkitektur tkl 1

Samordner(byggeleder, kontroll av utførelse brann- og lyd) under prosjekteringen og gjennomføringen

Ansvarlig prosjekterende bygning tkl 2,

Ansvarlig prosjektering av brannkonsept tkl 2

Overordnet kontroll av all utførelse, deriblant våtrommene 5 stk.

 

Dette er et trebygg med kjeller. Totalt 4 etasjer

Totalombygging til gjeldende krav

Arkitektur fra 1927 ble bevart

5 nybygde leiligheter

 

Vassdalsbrua

Ei av 3 bruer for Narvik kommune. Ikke så svær men her ble det utført mye godt arbeid av mange.

Arbeidet ble utført seinhøstes. Starta om morran. Brua var kjørbar kl 1100 neste dag. Ånei det ble ikke jobba på natta. Tok kveld kl 2000 første dagen.

Tommy Mathisen, stødigheta selv med kranen. Tenk å stå i ro i timesvis i mellom 10-22 minusgrader uten å riste på hånda.

Det var svinkaldt i en lang periode og de gamle rusta ståldragerene var fastfrosset til langt inn i veien på sørsida. Den som uten diskusjon la seg på magen på iskalde stålet og skar av alle var han Lille. Det tok timesvis.

Ny bro over vassdalselva

Kontraktstype: NS8407 Totalentreprise

 

Beskrivelse relatert til godkjenningsområdene

Dette var enda en kommunal bro , BK T10, i 2 spenn a 12,75 og 6,2 meter. Brukar og

midtpilar var utført som tørrmur.

Brukontroll utført av viste at brukar og pilar burde utbedres da stålbjelkene lå skjevt.

 

Det ble lagt nye stålbjelker. Det ble lagt nytt kjøredekke av

treverk. Behandling av stålet ble utført i henhold til anbudsbeskrivelsen. Det øvrige

arbeidet ble tegnet og prosjektert av meg. Multiconsult sto for armeringstegningene, samt

kontroll av min dimensjonering av ståldragerne.

 

På bakgrunn av lokalbefolkningens opplysninger fikk vi tilleggsordre på å heve brua med 70 cm. De hadde bilder fra siste vårflom. Vi forskalte nye opplegg for bjelkene mens den gamle brua var i drift. Vi brukte ca 35 m3 betong. Dette var vinterarbeid med særlige herdetiltak.

 

Her stiltes det særlige krav til koordinering av arbeidet samt redningsetatene. Denne brua er eneste adkomst til et område med ca 15 beboere. Det ble plassert oppvarmet brannbil, ambulanse, brøytebil og strøsandlager på den utilgjengelige siden. Det ble bygd en midlertidig gangbro over elva. Parkeringsplasser ble utfylt og holdt åpne på tilkomstsiden. Dette ble senere fjernet.

 

Arbeidet med riving av den gamle brua startet kl 0700 og brua var ganbar kl 2100 om kvelden. Kl 13 dagen etter var brua kjørbar

Jeg hadde hele ansvaret for dette arbeidet.

 

Det vil si prosjektledelse, (byggeledelse, samordner)

Videre: Søknad, prosjektering, utførelse samt kontroll av eget og underentreprenørers arbeid.  I tilegg alt av logistikk, HMS, risikovurdering samt utarbeidelse av beredskapsplan med revideringer var mitt ansvar alene.