Byggesøknad

På Direktoratet for byggkvalitets hjemmesider finner dere «alt» om byggesøknader.

Jeg har sentral godkjenning som ansvarlig søker.Det betyr at jeg har et «offentligrettslig ansvar» som det heter, i byggesaker. Jeg har fått alle søknadene godkjent. Korteste behandlingstid var 4 timer. Jeg tar fast pris men gir beskjed på forhånd om jeg ser at dette ikke går.

Om det er mindre arbeider så sjekk denne linken: https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/

Ja det høres litt svært ut, men det er nå litt mer med en byggesøknad enn bare å fylle ut skjema. Byggesaksforskriften, SAK10, sier mer om dette: https://dibk.no/byggeregler/sak/3/12/12-2/ 

Videre i selve søknaden ivaretar jeg eventuelle reguleringskrav, dispensajonssøknader, nabovarsler, ansvarsretter mm. Alt etter hva som kreves i den enkelte sak.

I forbindelse med søknad om ferdigattest sørger jeg for at  FDV-dokumenter og samsvarserklæringer osv er ok før overlevering.

Jeg er også være behjelpelig med å få godkjenning som selvbygger. Dette i henhold til SAK10, §6-8 med veiledning. Det har blitt noe strengere med årene.  se: https://dibk.no/byggeregler/sak/2/6/6-8/

Eller iht SAK10, §6-7 som gir rett til å være selvbygger også ved bruk av ansvarlige foretak. Fordelen er at du slipper å stå alene om ansvaret ovenfor det offentlige. Jeg anbefaler denne løsningen da selvbygger ikke trenger å delta i noe arbeid. Kommunen vil uansett at en del områder skal ansvarsbelegges så det er like greit å bruke søknad iht §6-7. Byggesaksgebyret er det samme.

Av og til hender det at saksbehandler ønsker tilleggsopplysninger. Da er det min plikt å ta tak i det.