Byggeledelse

I tillegg til å prosjektere er byggeledelse, eller prosjektledelse, det jeg har drevet mest med i snart 40 år. Huff, huff den tida går fort.

Men det betyr også at jeg har mange kontakter som det går an å dra veksler på.

I tillegg til lang erfaring i bruk av kontraktsstandarder med stadige oppfølgingskurs har jeg også

tatt faget ”Kontrakts- og anbudsrett” ved Nord Universitet i Bodø.

Som byggeleder kontrollerer jeg utførelsen og økonomien i prosjektet.

Jeg er behjelpelig med utvelgelse av leverandører, produkter og håndverkere.

Jeg forhandler og utarbeider kontrakter med hensyn på gjeldende lovverk.

Dette gjelder også for selvbyggere.

Dere skal trygt kunne reise på ferie.