Pris

Da ingen prosjekt er like er det vanskelig å lage en prisliste. Jeg har prøvd.

Jeg må nesten se på saken først. En byggesøknad kan variere fra 12 – 20 tusen. Av og til mer, men sjelden mindre.

Det er dyrt, men det er mer med det enn å bare fylle ut et skjema. Jeg har brent meg et par ganger på prisen.

Tegning og prosjektering kommer i tillegg

 

Uansett gir jeg fast pris. Det er enklest for meg også. Mindre stress, mindre å administere og dermed billigere.

Jeg har begenset meg til å drive innen tiltaksklasse 1 og litt 2

Hytte- og småhusbygging er i denne tiltaksklassen og myndighetene har litt lavere krav til styringssystemer enn for klasse 2 og 3.

At jeg driver hjemmefra er jo heller ikke fordyrende.

Det er nå det som i hovedsak så langt gjort meg konkurransedyktig.

Jeg tar heller ikke noe ekstra for kjøring fra Ballangen til Narvik eller Tysfjord. Jeg prøver å være rasjonell og besøker flere kunder på samme dag. Så arbeider jeg resten av uka.Men ta kontakt.

Jeg kommer gjerne på besøk.

Første besøket er selvfølgelig gratis. Det er bare trivelig å komme seg ut av kontoret.