Byggesøknad

Jeg har sentral godkjenning som ansvarlig søker.

Det betyr at jeg har et «offentligrettslig ansvar» som det heter, i byggesaker.

Ja det høres litt svært ut, men det er nå litt mer med en byggesøknad enn bare å fylle ut skjema.

Byggesaksforskriften, SAK10, sier mer om dette:

https://dibk.no/byggeregler/sak/3/12/12-2/ 

Vi starter helst med en forhåndskonferanse hos kommunen.

Videre i selve søknaden ivaretar jeg eventuelle reguleringskrav, dispensajonssøknader, nabovarsler, ansvarsretter mm. Alt etter hva som kreves i den enkelte sak.

I forbindelse med søknad om ferdigattest sørger jeg for at *FDV-dokumenter og samsvarserklæringer osv er ok før overlevering.

*FDV betyr forvaltning, drift og vedlikehold.

 

Jeg kan også være behjelpelig med å få godkjenning som selvbygger. Dette i henhold til

SAK10, §6-8 med veiledning. Det har blitt noe strengere med årene.

https://dibk.no/byggeregler/sak/2/6/6-8/

 

Nå hender det rett som det er at saksbehandler ønsker tilleggsopplysninger.

Da er det min plikt å ta tak i det.

Det forsinker  ofte saka men da gjør de faktisk jobben sin.